මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නිරීක්ෂණය

2024-04-08 | News

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නිරීක්ෂණය

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ තුන්වන අදියර - පොතුහැර සිට ගලගෙදර දක්වා ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකිරීම් සිදුකෙරෙන පොතුහැර සිට රඹුක්කන දක්වා කොටසේ විශේෂ නිරීක්ෂණයක් සඳහා ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා එක් විය.

පොතුහැර ලිහිණිගිරිය ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති ව්‍යාපෘති කාර්යාලය වෙත පැමිණි අමාත්‍යවරයා, ව්‍යාපෘතිය භාරව කටයුතු කරන නිලධාරීන් සහ ඉදිකිරීම් සමාගම් නියෝජිතයින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවති ව්‍යාපෘතියේ වත්මන් ප්‍රගතිය පිළිබඳ විශේෂ ඉදිරිපත් කිරීමක් සඳහාද එක් විය.

ඉන් අනතුරුව මේ වන විට ඉදිකිරීම් ක්‍රියාත්මක වන පොතුහැර අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථානය, වදාකඩ, තුරුවියන-බුලුගොල්ල, දොඹේමඩ ඇතුළු ස්ථාන රැසක් අමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ නිලධාරීන්ගේ නිරීක්ෂණයට ලක් විය.

සමස්ත දුර කිලෝමීටර් 32.45ක් වන මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ තුන්වන අදියර අන්තර් හුවමාරු හතරකින් සමන්විත වේ. පොතුහැර පොල්ගහවෙල, රඹුක්කන සහ ගලගෙදර අදාළ අන්තර් හුවමාරු ඉදිකිරීම් සිදුවේ. මෙහි පොතුහැර සිට රඹුක්කන දක්වා කිලෝමීටර් 13.7ක ප්‍රදේශයේ ඉදිකිරීම් සිදුකෙරෙන ආකාරය පිළිබඳව අමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමුවිය.

පොතුහැර සිට රඹුක්කන දක්වා මෙම අදියර සඳහා කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 17ක්‌ යටතේ දේශීය ඉදිකිරීම් සමාගම් මේ වන විටත් ඉදිකිරීම් කටයුතුවල නිරත වේ. ඒ අනුව එහි මූලික අදියරේ ඉදිකිරීම් 2025 වසර වන විට අවසන් කිරීමටත්, 2026 වසරේ ජූලි මාසය වන විට සම්පූර්ණයෙන් ඉදිකිරීම් අවසන් කර මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට හැකිවන ආකාරයට ව්‍යාපෘතියක් අවසන් කිරීම සැලසුම් කර ඇත. එලෙස ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීමෙන් පසු මීරිගම සිට රඹුක්කන දක්වා මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය භාවිතා කරමින් ගමනාගමන පහසුකම් සලසා ගැනීමට ජනතාවට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති චමින්ද අතලුවගේ මහතා, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ප්‍රියන්ත සූරිය බණ්ඩාර මහතා, ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂ එච්.එච්.එන්. අනුරාධ හෙට්ටිආරච්චි මහතා, ඉදිකිරීම් භාරව කටයුතු කරන දේශීය ඉදිකිරීම් සමාගම් වල නියෝජිතයින් ඇතුළු පිරිසක් මෙම නිරීක්ෂණය සඳහා එක්ව සිටියහ.